اخبار

هشتمين کنفرانس نگهداری و تعميرات


 شرکت آرون بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو  ارائه دهنده خدمات و تجهیزات مرتبط با تعمیرات و نگهداری پیشگویانه و پیشگیرانه، همانند سالهای قبل در این کنفرانس حضوری فعال داشت و به ارائه مقاله ای تحت عنوان  " تستهای مدرن جهت ارزیابی وضعیت عایقی موتورهای فشار قوی و ژنراتورها"  پرداخت
جهت دانلود مقاله به بخش " مقالات علمی و استانداردها" در صفحه اصلی مراجعه فرمایید
 
.
نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار